Ansvarlighed

Venti's rejse mod bæredygtighed og teknologiske innovation

Ny lasermaskine: teknologisk fremskridt           


Vores seneste investering i en topmoderne lasermaskine som kører på luft i stedet for gas markerer ikke blot et teknologisk fremskridt, men også et skift mod markant lavere CO2-aftryk og energiforbrug.

Lad os tage et nærmere kig på, hvordan denne maskine, ved at skifte fra nitrogen (N2) til atmosfærisk luft (AIR), gør en positiv forskel.

Når vi skifter fra at bruge nitrogen til luft som skæregas reduceres CO2 ikke direkte. Nitrogen er som en separat gas, og det koster en masse energi at producere og sende det til os. Der er også noget spild, fordi noget af nitrogenet går tilbage i luften uden at gøre nogen gavn.

Nu, når vi skifter til at bruge atmosfærisk luft i stedet for nitrogen, ændres dynamikken. Vi komprimerer simpelthen luften, lige før vi har brug for den, hvilket kræver noget energi. Men alt i alt sparer vi på energien og dermed også på vores CO2-aftryk ved at skære med luft.

Så selvom selve skiftet fra nitrogen til luft ikke umiddelbart reducerer CO2, opnår vi faktisk en samlet besparelse ved at undgå den store energiindsats, der er nødvendig for at lave og transportere nitrogen.

Fabrikschef Anne Balleby forventer en imponerende reduktion på 60-70% i el-forbruget sammenlignet med vores tidligere maskine. Herudover vil den forbedrede materialeudnyttelse føre til markant mindre stålaffald, hvilket ikke kun gavner miljøet, men også gør os økonomisk effektive.

I Venti's produktionslokaler er der stor entusiasme omkring den nye maskine, og det er tydeligt, at medarbejderne er stolte af at bidrage til en mere miljøvenlig teknologi. Denne bevidsthed styrker deres engagement i virksomhedens bæredygtighedsindsats og giver dem en meningsfuld rolle i at forme en grønnere fremtid.

Ny elgaffeltruck: reduktion af forurening og effektiv indendørs produktion


En anden investering som er til stor glæde for produktions- og lagermedarbejderne er udskiftningen af  gasdrevet gaffeltruck til ny og moderne, som kører på el.

Vores beslutning om at vælge el-gaffeltrucks som en erstatning for gasdrevne modeller er forankret i vores miljømæssige ansvar. El-gaffeltrucks reducerer luftforurening og CO2-udledning. Dette bæredygtige skift kommer også med økonomiske fordele, da elgaffeltrucks har lavere driftsomkostninger og kræver mindre vedligeholdelse sammenlignet med de gasdrevne.

For vores dedikerede medarbejdere bringer overgangen til el-gaffeltrucks ekstra fordele. Det lavere støjniveau, sammenlignet med gasmotorer, skaber et mere behageligt arbejdsmiljø. Vigtigst af alt eliminerer el-gaffeltrucks skadelige emissioner, hvilket er særligt gunstigt i vores indendørs produktionsmiljø. Dette betyder, at vi nu kan bruge el-gaffeltrucken uden bekymring, og det gør hele arbejdsprocessen meget mere effektiv.

   

Nye klimakrav stiller krav til bæredygtighedsdokumentation

Fra starten af 2023 er der indført nye klimakrav i Bygningsreglementet, som betyder, at man for nybyggeri skal dokumentere bygningens samlede klimapåvirkning med en livscyklusvurdering (LCA) for at opnå ibrugtagningstilladelse for bygningen.   

De nye klimakrav omfatter desuden en øvre grænseværdi for CO2-udledning fra bygningens livscyklus. For nybyggeri over 1.000 m2 indføres der fra 1. januar 2023 en grænseværdi på 12,0 kg CO2-eq pr. m2 pr. år. 

Det er en stor omvæltning for byggebranchen og Venti har fokus på at  hjælpe byggebranchen med at efterleve de nye klimakrav.

Vi udarbejder og indhenter dokumentation og vi vil løbende uploade dokumentationen under de enkelte produkter, her på vores website.

I samarbejde med brancheforeningen VELTEK Ventilation har vi fået udarbejdet EPD’er på vores produkter: AHU (ventilationsaggregater) samt Rektangulære og Cirkulære ventilationskanaler.
En EPD (Environmental Product Declaration) også kaldet en miljøvaredeklaration, dokumenterer en byggevares miljømæssige egenskaber og udvikles iht. anerkendte europæiske og internationale standarder. 

De nye EPD’er blev publiceret den 28. april 2023. Du kan læse mere i pressemeddelelsen fra VELTEK Ventilation og lige her på siden får du nemt adgang til miljødeklarationerne enkeltvis eller samlet på EPD-Danmarks hjemmeside. Gå ind på EPD Databasen

Venti har en række produkter, som er registreret i Nordisk Miljømærknings database for produkter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri. At produkterne findes i databasen, betyder dog ikke, at de er svanemærkede, men at de opfylder kriterierne for at indgå i Svanemærket byggeri.

Venti cirkulære og rektangulære kanalsystemer, samt VTS Slangesystem er optaget og registreret i databasen.

Generelt stilles der krav til ventilationskanaler, filter, luftventiler, slanger og flexrør. 
Safeti slangeskabe kan altid anvendes til Svanemærket byggeri, da der ikke stilles krav til dette i forbindelse med Svanemærket byggeri.

Har du en forespørgsel på Venti produkter, som endnu ikke er registreret i Nordisk Miljømærknings database, er du velkommen til at sende en mail til: Bæredygtighedsambassadør, Lone Lindahl Klausen, llk@venti.dk

Ansvarlighed i vores virksomhed

Vi er engageret i at sikre bæredygtighed og ansvarlighed i vores virksomhed. Vi har implementeret en ESG-tilgang, der fokuserer på at reducere vores miljøpåvirkning, forbedre medarbejderforholdene og styrke vores ledelse og styring. Vi tror på, at vores engagement i bæredygtighed ikke kun er godt for vores virksomhed, men også for samfundet og miljøet omkring os. Vi arbejder aktivt med at integrere UN Global Compact's 10 principper inden for menneskerettigheder, arbejdsforhold, miljø og anti-korruption.

Venti og fire udvalgte FN Verdensmål

"Vi er stolte af og passionerede omkring vores engagement, og vil fortsætte med at bidrage positivt til vores samfund og miljøet omkring os. Vi arbejder målrettet med fire udvalgte FN verdensmål: 7 Bæredygtig energi, 8 Anstændige jobs og økonomisk vækst, 9 Industri, innovation og infrastruktur og 12 Ansvarligt forbrug og produktion".  - Lone Lindahl, bæredygtighedsambassadør.

Klik dig ind på de enkelte FN Verdensmål nedenfor og læs mere om, hvordan vi aktivt arbejder for at opfylde disse mål.

Grøn Cirkulær Omstilling

I 2021 gennemførte vi et GCO projekt - Grøn Cirkulær Omstilling. Her fik vi kortlagt vores klimaaftryk og vi fik udarbejdet en cirkulær forretningsstrategi.

En af de helt store og effektfulde indsatsområder er minimering af rester fra vores stålproduktion.

Rester kan ikke helt undgås og vi samarbejder derfor med THE UPCYCL, som kobler vores stålrester på forsyningskæden, og dermed både forlænger materialernes livscyklus og levetid samt minimerer vores eget stålspild.  

Vil du vide mere om THE UPCYCL - restmaterialernes cirkulære matchmaker.

Rethink Event har under konceptet Don't Waste It skabt affaldssorteringssystemet ‘Waste Inn’ af stålrester fra
Venti.  Samarbejdet er gjort muligt af THE UPCYCL, der hjælper restmaterialer fra industriel produktion videre i nye produkter. Affaldssorteringssystemet er solgt til venues i hele Danmark og skal sikre mere sortering af affald fra events, for at øge genanvendelsen af affaldet.

100% Grøn energi

Venti har 100% grøn strøm fra vindmøller !

Vindmøller, og den energi de laver, er en CO2-neutral energikilde. Derfor er vi hos Venti så glade for, at al den el, som vi har brugt siden april 2022 og fremefter kommer 100% fra danske vindmøller !!
 

Hvorfor er det vigtigt?

Det er vigtigt, fordi vi hos Venti ønsker at være med til at skubbe udviklingen i en grønnere retning. NRGi kæmper for en 100% fossilfri energiforsyning i Danmark, og det taler lige ind i den passion, vi har hos Venti.
Vi ønsker at arbejde aktivt for at forbedre klimaet og sikre vores og vores børns fremtid, og her er klimavenlig strøm et naturligt skridt på vejen, sammen med vores mange andre grønne initiativer. Vi mener, at der skal handling bag ordene, og Venti tager aktiv del i at drive bæredygtige og ansvarlige initiativer i virksomheden.

Miljøvenlig emballering

Returemballageordningen er et vigtigt tiltag i vores branche. Hos Venti benytter vi os af rørbure og returposer når det er muligt. Desuden tilstræber vi os at indsamle og genanvende emballage ved dermed at minimere behovet for ny emballage.

Konkret har vi hos Venti indført nye labels til genanvendte kasser. Ser du dette logo ved I som kunde, at varen er leveret i en brugt kasse uden beregning – til gavn for miljøet og jeres økonomi. Vores genanvendelsesprocent for papkasser er siden tiltagets start på 51%, men har som mål at dette tal skal stige.


Venti er desuden bevidst om de nye krav omkring det udvidede producentansvar for emballage (EPR). Dette vil træde i kraft ved udgangen af 2024, men vi er allerede nu gået i gang med proaktiv registrering og implementering af tiltag for at nedbringe vores emballagemængder.

 

Grønt samarbejde

Et af vores spændende og givende cirkulære samarbejder er samarbejdet med Kabeltromlen.

Vi har opsøgt Kabeltromlen, fordi vi kunne se en masse synergi mellem vores virksomheder! Vi har en fælles passion for det cirkulære, og Kabeltromlens upcycling-DNA matcher perfekt med vores arbejde på det cirkulære område.

Samtidig var det for os helt oplagt at lede efter relevante samarbejdspartnere lokalt i vores nærmiljø.

I samarbejdet upcycler Kabeltromlen en andel af vores restmateriale fra vores kanalproduktion – vores galvaniserede stålplader.
Det er så givende for os hos Venti, at vi kan skabe noget brugbart og værdifuldt af de rester, vi ikke selv kan anvende!
Derfor sætter vi også stor pris på samarbejdet – og vil løbende udvikle og forbedre os i processen.

På billederne ser du nogle af de produkter, vi har hos Kabeltromlen i dag:

Pladen på plantebordet er en “Topplade” lavet af vores rest-stål. Den gør det nemmere at plante, hvis man har et plantebord, uden jorden falder ned mellem trallelægterne.
Pladen er også perfekt på grillborde, hvor den beskytter træet fra grillen.

Hjørnerne i stål på plantekasserne anvendes både til at samle plantekasserne med, med de er samtidig også udviklet som en del af designet på kassen for at opnå det helt rigtige udtryk.

Planteindsatsen er selvsagt til at plante i 😊 
Kabeltromlen havde ledt længe efter en smal og dyb indsats, der passer ned i plantekasserne, så den har vi specialdesignet her hos Venti ud fra mål til deres plantekasser.

Og hvis du, din virksomhed eller andre i dit netværk kunne have interesse for a høre om muligheden for et samarbejde med os, vil vi meget gerne i dialog – vi har et hav af ideer til, hvad vores restmateriale kan bruges til – kontakt endelig vores Bæredygtighedsambassadør Lone Lindahl på tlf. 6130 4782 eller mail llk@venti.dk

Social ansvarlighed

Kræftens Bekæmpelse

Venti er erhvervspartner i Kræftens Bekæmpelse.
1 ud af 7 danskere rammes af kræft, mens de er på arbejdsmarkedet. Det er en trist statistik, som vi hos Venti gerne være med til at vende.


Ved at støtte Kræftens Bekæmpelses arbejde er vi som virksomhed en del af et større fællesskab, som ønsker at sikre en fremtid uden kræft for de næste generationer.


Som erhvervspartner bidrager vi til at muliggøre banebrydende forskning, forebyggelse og støtte til patienter og pårørende, samt til at sikre, at forskerne får ny og afgørende viden om, hvordan kræft kan behandles og forebygges. Bare inden for det sidste årti har forskning øget kræftoverlevelsen med 9%. Det synes vi hos Venti er meningsfuldt !

Red Barnet

Hos Venti ønsker medarbejderne at støtte op om en god og vigtig sag, som giver mening og gør en forskel. Medarbejderne er enige om, at alle børn har ret til en god og tryg opvækst, og vi har derfor valgt at støtte Red Barnet.

Red barnet arbejder ud fra tanken om, at alle børn har ret til en god og tryg opvækst. Red Barnet vil sikre børn et bedre liv i Danmark og i resten af verden. De redder, beskytter og styrker børn. De kæmper for, at deres rettigheder bliver overholdt. Samtidig støtter Red Barnet op om FN’s verdensmål i alt, hvad de gør. Det vil vi i Venti gerne støtte op om! 

Red Barnet har medarbejdere, samarbejdspartnere, kontorer og beredskabsplaner i 120 lande verden over - heriblandt Tyrkiet og Syrien. Det gør, at kan rykke hurtigt ud, når en katastrofe opstår.

Men det gør også, at organisationen kan undervise børn i deres egne rettigheder, sikre skolegang og styrke deres modstandskraft samt deres fremtidsmuligheder allerede før en eventuel katastrofe, krig eller konflikt opstår.

Vi vil gerne bidrage til at sætte et positivt aftryk i den verden, vi opererer i, og derfor er det vigtigt for os og vores medarbejdere at støtte Red Barnets vigtige arbejde i Danmark og hele verden.

Kulturhuset Skanderborg

Venti er sponsor af Kulturhuset Skanderborg, og støtter dermed op om det lokale kulturliv.

Med sponsoratet ønsker Venti først og fremmest at støtte op om Skanderborgs sprudlende kulturhus med 200 entusiastiske frivillige, et kæmpe udvalg af arrangementer og mere end 350.000 besøgende om året.

Det er også vigtigt, at sponsoratet kommer medarbejderne hos Venti til gode, idet de har adgang til mange spændende oplevelser i Kulturhuset. Det har betydning for Venti som arbejdsplads, at vi kan tilbyde vores medarbejdere gode oplevelser i nærområdet.