Rektangulære S-Slag

 

Tekniske data
Venti rektangulær omfatter kanaler, faconstykker, lyddæmpere, taggennemføringer og taghætter. Venti rektangulær produceres på specialmål for hver enkelt opgave og fremstilles i henhold til Dansk Standard DS/EN 1505.
De angivne længdemål i kataloget er komponenternes indbygningsmål.
Venti rektangulær kan desuden leveres med indvendig isolering.
Venti rektangulære kanaler og faconstykker samles  og leveres standard med V20 skinner og tilhørende tætningslister og kan desuden leveres med 30 eller 40mm flangeprofiler.

Materiale
Kanaler og faconstykker af galvaniseret plade, DX 51 D +Z275 MA DS/EN 10 142.

Profilering
Venti rektangulære kanaler profileres, hvor A eller B er større end 300mm. Faconstykker krydsbukkes, hvor A eller B er større end 300mm.

Specialprodukter & farver
Alt rektangulært fremstilles også i følgende materialer: Rustfri, zink, kobber, aluminium og malet mod merpris. Kontakt os for priser og leveringstider.

Overflade
Venti produkter fremstilles som standard i galvaniseret plade. Overfladebehandlinger er i klasse Z275, dvs. zinkbelægningen er 275 g/m2 dobbeltsidet, hvilket svarer til en gennemsnitlig zinktykkelse på 19 um.

Temperaturgrænser
Ved ca. 200° C opstår misfarvning på galvaniseret plade. Dette er dog kun visuelt og er ingen forringelse af korrosionsbestandigheden i normalt miljø. Ved temperaturer op mod 300° C nedsættes zinkens vedhæftningsevne og korrosionsbestandigheden forringes.

Tæthed
Venti rektangulær opfylder krav til tæthedsklasse C uden krav om prøvetryk efter montage. Godkendelsen gælder under forudsætning af, at komponenter er monteret i henhold til montagevejledning.

Kvalitetssikring
Ventis gennemarbejdede produktionsflow og komplette procesbeskrivelser er med til at sikre, at Venti rektangulær opfylder kravene til tæthedsklasse C samt at sikre et ensartet slutprodukt.

Svanemærket byggeri
Ventis rektangulære kanalsystem er optaget/registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri.