Brand- og røgspjæld

 

Luftstrømmen i kanalsystemer

Brand- og røgspjæld er særligt designet med fokus på sikkerhed. Disse spjæld aktiveres under brandforhold for at forhindre spredning af røg og brandpartiker. Deres lukningsmekanisme sikrer en effektiv barriere, der bidrager til at beskytte bygningens sikkerhed og beboere.

Brand- og røgspjæld KTM-E og KTS-O-E
·         KTM- og KTS er cirkulære brand- og røgspjæld
·         er designet til at sikre sikkerhed i ventilationsanlæg. Disse spjæld fungerer som barriere, der adskiller det brændende område fra resten af bygningen, som normalt er åben.
·         Er godkendt iht. DS/EN 1366-2 samt klassificeret iht. EN 13501-2 og opfylder kravene iht. brandklasse EI120 samt DS 428-5. 
·         Leveres med termosikring og spring-return motor og kan tilsluttes overordnet overvågnings- og styringssystem.