Storkøkkenemhætter og ventilationslofter med Venti styring

Venti tilbyder storkøkkenemhætter fra Jeven OY og tilbyder herigennem et veldokumenteret og patenteret system indenfor storkøkkenemhætter. Storkøkkenemhætterne har en række unikke produktegenskaber og vi tilbyder desuden et bredt sortiment af tilbehør. Storkøkkenemhætterne er uvildigt testet og Jeven har gennem årene specialiseret sig i kundetilpassede løsninger.
Storkøkkenemhætterne leveres til det varme køkken i mange forskellige varianter, med det patenterede TS-filter eller cyklonfilter. Med eller uden UV-lys.
Kondensemhætter til opvask.
Derudover tilbydes ventilationslofter, der er designet til det professionelle storkøkken, hvor man ønsker et åbent og behageligt arbejdsmiljø. Ventilationslofter er særlig velegnede til industri- og centralkøkkener med en begrænset mængde af fedtproducerende køkkenapparater og en overvægt af kondensproducerende køkkenapparater. Venti anbefaler at anvende behovstyret ventilation med VentiStyringen, der sikrer energieffektivitet samt optimal komfort.
Venti hjælper gerne med at vælge den optimale løsning til den givne opgave, og vi udarbejder gerne luftberegninger. Send dit køkkenlayout med angivelse af maskineffekter til os. Vi garanterer for en komplet dimensionering med målsatte CAD-tegninger. 

 

Storkøkkenemhætter produceret af Jeven i Sverige

Venti tilbyder:

Venti tilbyder et veldokumenteret og patenteret system indenfor storkøkkenemhætter produceret af Jeven i Sverige.
Storkøkkenemhætterne har en række unikke produktegenskaber og tilbyder desuden et bredt sortiment af tilbehør.
Storkøkkenemhætterne er uvildigt testet, og Jeven har gennem årene specialiseret sig i kundetilpassede løsninger.

 

Venti beregner et skræddersyet løsningsforslag ud fra dit køkkenlayout.
Alle emhætter er udført af rustfrit stål AISI 304 eller glas. Emhætternes filtre rengøres let i opvaskemaskinen.
Emhætterne leveres med enten TS filtre eller cyklonfiltre.

 


 

Emhætter med TS-filtre:

Emhætter med TS-filter er en af markedets mest fleksible og effektive emhætter der fås i flere udførelser.

TS-filter systemet er særlig udviklet til mekanisk udskilning af fedt i produktionskøkkener. TS-filteret har en meget høj
udskilningsgrad selv ved lave luftmængder og er især velegnet til energibesparende VAV-systemer. TS-filteret er så
godt som vedligeholdelsesfrit og der udtømmes fedt fra filterets underside efter behov. Filterkabinet og seperationsplade
demonteres enkelt og rengøres i opvaskemaskinen.

Alle varianter leveres som standard med spjæld, måleudtag og belysning.

Alle varianter kan leveres med inddækningssæt og procesvagt.

Emhætter med TS-filtre leveres i følgende varianter:

JSI-TS: Emhætte for varmt køkken med indblæsning, styreluft og TS-filter:
JSI-TS er specielt velegnet til fedtbelastede køkkenmiljøer, hvor der kræves et højt hygiejnisk niveau og en trækfri og
energibesparende regulerbar indblæsning. Den højeudskilningsgrad gør systemet velegnet til brug ved varmegenvinding
samt anlæg med rotorvekslere. Forsynet med spjæld og måleudtag ved indblæsningen og standard lysarmatur.

JVI-TS: Emhætte for varmt køkken med styreluft og TS-filter:
JVI-TS er specielt velegnet til fedtbelastede køkkenmiljøer, hvor der kræves et højt hygiejnisk niveau, men hvor der ikke
er plads til indblæsning. Den høje udskilningsgrad gør systemet velegnet til brug ved varmegenvinding samt anlæg med
rotorvekslere. Forsynet med spjæld og måleudtag ved styreluften og standard lysarmatur.

JLI-TS: Emhætte for varmt køkken med udsugning:
JLI-TS er specielt velegnet til fedtbelastede køkkenmiljøer, hvor der kræves et højt hygiejnisk niveau, men hvor der ikke
er plads til indblæsning. Den høje udskilningsgrad gør systemet velegnet til brug ved varmegenvinding samt anlæg med
rotorvekslere. Forsynet med standard lysarmatur.

 


 

Emhætter med TS-filtre og UV:

Emhætter med TS-filter er en af markedets mest fleksible og effektive emhætter der fås i flere udførelser.
TS-filter systemet er særlig udviklet til mekanisk udskilning af fedt i produktionskøkkener. TS-filteret har en meget høj
udskilningsgrad selv ved lave luftmængder og er især velegnet til energibesparende VAV-systemer.

Katalytisk UV-rensning kombineret med TS filterets mekaniske fedtudskilning giver en endnu bedre fjernelse af fedt og
lugt. Fedtpartikler spaltes effektivt ved hjælp af en kemisk proces der aktiveres af UV lys. Dermed reduceres også de
små partikler og gasarter. Systemet er ozonfrit, og der er derfor ingen risiko for udslip af farlig ozon i køkkenet.

TS-filteret er så godt som vedligeholdelsesfrit og der udtømmes fedt fra filterets underside efter behov. Filterkabinet og
seperationsplade demonteres enkelt og rengøres i opvaskemaskinen.

Alle varianter leveres som standard med spjæld, måleudtag og belysning.

Alle varianter kan leveres med inddækningssæt og procesvagt.Emhætter med TS-filtre og UV leveres i følgende varianter:

JSI-UV-TS: Emhætte for varmt køkken med indblæsning, styreluft, UV og TS-filter:
JSI-UV-TS er specielt velegnet til fedtbelastede køkkenmiljøer, hvor der kræves et højt hygiejnisk niveau og en trækfri
og energibesparende regulerbar indblæsning. UV lys for endnu bedre fedtudskilning og lugtreduktion. Den højeudskilningsgrad
gør systemet velegnet til brug ved varmegenvinding samt anlæg med rotorvekslere. Forsynet med spjæld og
måleudtag ved indblæsningen og standard lysarmatur.

JVI-UV-TS: Emhætte for varmt køkken med styreluft, UV og TS-filter:
JVS-UV-TS er specielt velegnet til fedtbelastede køkkenmiljøer, hvor der kræves et højt hygiejnisk niveau, men hvor
der ikke er plads til indblæsning. UV lys for endnu bedre fedtudskilning og lugtreduktion. Den høje udskilningsgrad gør
systemet velegnet til brug ved varmegenvinding samt anlæg med rotorvekslere. Forsynet med spjæld og måleudtag ved
styreluften og standard lysarmatur.

JLI-UV-TS: Emhætte for varmt køkken med udsugning, UV og TS-filter:
JLI-UV-TS er specielt velegnet til fedtbelastede køkkenmiljøer, hvor der kræves et højt hygiejnisk niveau, men hvor
der ikke er plads til indblæsning. UV lys for endnu bedre fedtudskilning og luftreduktion. Den høje udskilningsgrad gør
systemet velegnet til brug ved varmegenvinding samt anlæg med rotorvekslere. Forsynet med standard lysarmatur

 


 

Emhætter med cyklon filter:

Emhætter med Cyklon filter er en af markedets mest fleksible og effektive emhætter og fås i flere udførelser.

Cyklonfilteret er særlig udviklet til mekanisk udskilning af fedt i produktionskøkkener. Cyklonfilteret har en meget høj
udskilningsgrad og egner sig godt til on/off systemer (CAV), da der skal opretholdes en bestemt hastighed over filteret
for optimal fedtudskilning. Ved hjælp af centrifugalkraft udskilles helt små fedtpartikler. Fedtopsamling sker i den integrerede
fedtbakke, der sammen med fedtudskiller demonteres enkelt og rengøres i opvaskemaskinen efter behovAlle
emhætter leveres standard med lysarmatur, spjæld, måleudtag og belysning.

Cyklonfilteret er testet iht. tysk VDI og har en fedtudskilning på 90 % ved 18 μm.

Alle varianter kan leveres med inddækningssæt og procesvagt.


Emhætter med Cyklon filter kan leveres i følgende varianter:

JSI-Cyklon: Emhætte for varmt køkken med indblæsning, styreluft og Cyklon-filtersystem:
JSI-Cyklon er specielt velegnet til fedtbelastede køkkenmiljøer, hvor der kræves et højt hygiejnisk niveau og en trækfri
og energibesparende regulerbar indblæsning. Forsynet med spjæld og måleudtag ved indblæsningen og standard lysarmatur.

JVI-Cyklon: Emhætte for varmt køkken med styreluft og Cyklon-filtersystem:
JVI-Cyklon er specielt velegnet til fedtbelastede køkkenmiljøer, hvor der kræves et højt hygiejnisk niveau, men hvor der
ikke er plads til indblæsning. Forsynet med spjæld og måleudtag ved styreluften og standard lysarmatur.

JLI-Cyklon: Emhætte for varmt køkken med udsugning og Cyklon-filtersystem:
JLI-Cyklon er specielt velegnet til fedtbelastede køkkenmiljøer, hvor der kræves et højt hygiejnisk niveau, men hvor derikke er plads til indblæsning. Forsynet med standard lysarmatur.


Kondens emhætter:

JSKI kondensemhætte for opvask med indblæsning

Kondens emhætten JSKI er en fleksibel og effektiv kondensemhætte med indblæsning. JSKI er forsynet med unikke
udskillere for kondens, der sikrer et behageligt arbejdsmiljø.

Kondensemhætten JSKI egner sig især til køkkener, hvor der kræves et højt hygiejnisk niveau fri for kondens og hvor
forurenet luft og overskudsvarme ledes bort.

Indblæsningsdiffusorer kan valgfrit placeres på alle sider af emhætten. Spredningsbilledet for den tilførte luft ændres
enkelt. Kondensudskillere og indblæsningsdiffusorer rengøres let i opvaskemaskinen.

Ved hjælp af det modulopbyggede system kan der varieres i antal og placering af diffusorer i forhold til standardløsninger.

Kondensemhætten JSKI er som standard forsynet med spjæld, måleudtag og belysning.

Alle kondensemhætter leveres som standard med lysarmatur (IP67), spjæld, måleudtag og kondensudskillere.

Kan leveres med inddækning mod loft.

JKI kondensemhætte for opvask med udsugning

Kondensemhætten JKI er en fleksibel og effektiv kondensemhætte. JKI er forsynet med unikke udskillere for kondens,
der sikrer et behageligt arbejdsmiljø.
Kondensemhætten JKI egner sig især til køkkener, hvor der kræves et højt hygiejnisk niveau fri for kondens og hvor
forurenet luft og overskudsvarme ledes bort. Kondensudskillere rengøres let i opvaskemaskinen.

Alle kondensemhætter leveres som standard med lysarmatur (IP67) og kondensudskillere.

Kan leveres med inddækning mod loft samt procesvagt.

 


 

Ventilationsloft:

Ventilationsloft JTA er designet til professionelle storkøkkener, hvor man ønsker et åbent og behageligt arbejdsmiljø.

Ventilationsloftet er velegnet til industri- og centralkøkkener med begrænset mængde af fedtproducerende køkkenapparater
og en overvægt af kondensproducerende køkkenapparater.
Udsugning sker gennem effektive TS-filtre og indblæsning tilføres opholdszonen vis fortrængningsarmaturer. Alle synlige
dele er i rustfrit stål AISI 304.

JTA ventilationsloft leveres med standard TS filtersystem, indbyggede lysarmaturer, loftspanaler i rustfrit stål samt
fortrængningsarmaturer.

Kan leveres med ozonfri UV-luftrensning og VAV-styring.
 


Automatik og tilbehør:

VentiStyringen:
VentiStyringen er en kombineret VAV-regulering og UV-overvågning. Denne styring er beregnet til TS-UV filtersystemer.

Procesvagt:
VentilationAlarm er en ventilationsalarm/procesvagt der har til formål at overvåge trykket i kanalen. Arbejdstilsynet
kræver en kontrolanordning som skal udløse en alarm i form af et lys- og/eller et lydsignal hvis den utilstrækkelige
funktion kan medføre påvirkning af luftarter, støv eller lignende, der er sundhedsskadelige eller eksplosive.

Brandslukning, Ansul R-102:
Ansul R-102 er en effektiv brandslukning for professionelle køkkener. Ansul R-102 sikrer automatisk beskyttelse af køkkenet døgnet rundt.