Venti - FN Verdensmål 7

I dag går vi lidt i dybden med vores konkrete arbejde med FN Verdensmål 12.

Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion – sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer

Som produktionsvirksomhed er det helt oplagt at arbejde med Verdensmål 12, der bl.a. omhandler ansvarlig og bæredygtig produktion.

I forhold til Verdensmål 12 arbejder vi konkret med Delmål 12.2 og 12.3 i dag.

I arbejdet med Delmål 12.2 ”Inden 2030 skal der opnås en bæredygtig forvaltning og effektiv udnyttelse af naturressourcer”, har vi sat det konkrete mål at øge det cirkulære fokus i Venti og sikre en grønnere forretning.

Det gør vi ved at vi i Venti har integreret en række handlingsorienterede grønnere initiativer i produktionen. Det er bl.a.:
·         En ansvarlig papirløs produktion
·         En returordning hvor vores rør- og gitterbure, rørcover, poser og returbag benyttes i cirkulation mellem Venti og byggepladser
·         En returordning på varer, så mindre smides ud, men tages retur i stedet
·         En opsamlingsreol til stålrester - så disse løbende genbruges i stedet for at kasseres
·         Skrot-containere i produktionen, hvor alle stålrester opsamles og upcycles via samarbejdspartnere eller som sidste udvej sælges til skrot
·         ”Skrotbanden” som er en indsats, hvor vi arbejder indgående med medarbejderoplysning og medarbejderadfærd i forhold til at nedbringe mængden af skrot

Desuden arbejder vi målrettet på at mindske brugen af ikke bæredygtige produkter samt at øge ansvarligt forbrug.

Det gør vi konkret ved at udvælge merchandise og produkter i det daglige med et mere miljøvenligt fokus.
F.eks. har vi i dag:
·         Venti-solbriller lavet af hvedestrå
·         True Gum tyggegummi
·         Papirsposer i genanvendt materiale
·         Bionedbrydelige drikkeglas
·         Bio-komposterbare kaffebægre
·         Logo-huer lavet med genanvendt Polylana garn, som bruger mindre energi og vand i produktion end standard garn
·         Logo-halsedisse lavet i recycled materiale (rPET polyester - lavet af genanvendte flasker)


Desuden har vi fokus på at øge anvendelsen af mere bæredygtige alternativer i hele vores forretning. I den forbindelse har vi forbedret en række grundlæggende produkter i virksomheden. F.eks.:
·         Bruger vi nu en mere miljøvenlig pakketape end tidligere
·         Vi anvender genbrugskasser
·         Vi har udskiftet vores store kasser med kasser med langt mindre farvetryk
·         Vi har skiftet vores emballage til skruer fra plastik til papkartoner
·         Vores stempler er både miljørigtige og i en så høj kvalitet, at de holder til en million aftryk, hvilket i praksis betyder en livslang levetid.
·         Vi udskifter desuden løbende de bi-produkter, vi anvender i vores produktion. F.eks er den forseglingsmasse, vi anvender, i alle produktioner hvor muligt, udskiftet med en mere miljøvenlig udgave.

I forhold til Delmål 12.5 ”Inden 2030 skal affaldsgenereringen væsentligt reduceres gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug” har vi flere konkrete tiltag i gang.
For at øge mængden af genanvendelse af vores affald, samarbejder vi målrettet med netværket The Upcycl. Herigennem finder vi andre virksomheder og kunder, der kan bruge vores rester (stålaffald) direkte i deres produktion. Fx indgår vores stålaffald som bordplader hos virksomheden Kabeltromlen.


Vi har også, i samarbejde med Waste It, skabt en affaldsspand i genanvendt materiale af vores egne skrot-rester. Dette affaldssystem anvender vi i dag til at affaldssortere alt vores eget kontoraffald, og affaldssystemet står også hos Ceres Park og Arena samt i JYSK Arena.
Vi sorterer desuden al vores produktionsaffald i fraktioner, så så meget affald som muligt sendes til genanvendelse, og så sender vi al vores madaffald til Daka Refood, som genanvender madaffaldet til biogas og recirkuleret gødning. 

Læs hele vores rapport om Verdensmål 12 her: https://venti.dk/~/pir/projekthistorier/default.html/M%C3%A5l%2012.pdf


Læs mere om vores kontinuerlige arbejde med ansvarlighed her:
https://venti.dk/da/ansvarlighed/