Venti - FN Verdensmål 7

Hos Venti arbejder vi – som mange andre virksomheder i dag, med FN’s verdensmål.Helt konkret har vi på nuværende tidspunkt udvalgt de fire verdensmål, vi kan gøre den største forskel indenfor.
”Vi er stolte af og passionerede omkring vores engagement, og vil fortsætte med at bidrage positivt til vores samfund og miljøet omkring os. Vi arbejder målrettet med fire udvalgte FN verdensmål: 7 Bæredygtig energi, 8 Anstændige jobs og økonomisk vækst, 9 Industri, innovation og infrastruktur og 12 Ansvarligt forbrug og produktion".
- Lone Lindahl, bæredygtighedsambassadør.

Vi arbejder derfor i dag konkret med verdensmålene:
7 Bæredygtig energi
8 Anstændige jobs og økonomisk vækst
9 Industri, innovation og infrastruktur
12 Ansvarligt forbrug og produktion

Inden for hvert Verdensmål, er der udarbejdet en række delmål.

I dag kan du læse lidt om, hvad vi konkret har gjort i forhold til vores arbejde med Verdensmål 7 – delmål 7.2 og 7.3.
I forhold til delmål 7.2 ”Inden 2030 skal andelen af vedvarende energi i det globale energimix øges væsentligt” har vi i Venti aktivt valgt at anvende grøn energi fra selskabet NaturEnergi, som leverer strøm 100% produceret af danske vindmøller.

Og for at medvirke til anvendelse af køretøjer, der belaster miljøet mindst muligt, har vi hos Venti opsat to el-ladestandere til medarbejders og kunders elbiler.
En af vores fem firmabiler kører på ren el i dag, og målsætningen er, at tre firmabiler kører på el i 2024 og fem kører på el i 2025.
Vores truck i produktionen kører udelukkende på el.

I forhold til delmål 7.3 ”Inden 2030 skal den globale hastighed for forbedring af energieffektiviteten fordobles” udvælger vi i Venti nøje de leverandører og produkter, der har produkter med markedets højeste ydeevne og energieffektivitet.


Helt konkret har vi i Venti udvalgt Euroclima som leverandør på aggregater. Euroclima har et særligt Efficiency Module, hvilket betyder, at måden man regulerer væskeflowet på i forhold til temperaturerne på væske og luft gør, at man kan få en højere virkningsgrad på vekslerne.
Samtidig kan man tilsætte ekstra varme eller kulde, hvis man f.eks. har spild-
varme eller overskydende køl, der med fordel kan udnyttes.
Det giver rigtig god mening, at returvandet fra fjernvarmen sendes igennem aggregatet for at få en lavere returvands-temperatur. På den måde opnås en bedre udnyttelse af fjernvarmen.

Vi har også valgt at tilbyde Teddington lufttæpper, med det unikke og patenterede CONVERGO® indblæsningssystem. Ved anvendelse af CONVERGO® spares op til 40% energi ved
samme afskærmningseffekt ift. traditionelle lufttæpper.

Venti arbejder desuden målrettet med behovsstyrede ventilationsløsninger.
Som eksempel kan nævnes vores energioptimerede og behovsstyrede ventilationsløsning til Hotel Nyborg Strand, hvor hotellet selv udtaler: Efter installationen af den nye emhætte er energiforbruget faldet, på trods af en øget luftmængde.

Desuden anvender vi LED-lys og automatiske tænd/sluk sensorer i størstedelen af virksomheden og skifter løbende de resterende lys ud.

Og i produktionen har vi investeret i en ny lasermaskine, og installeret et lækage-søgningsudstyr, der begge nedbringer energiforbruget betydeligt samtidig, samtidig med at brugen af gas er afviklet.


Læs hele vores rapport om Verdensmål 7 her: https://venti.dk/~/pir/projekthistorier/default.html/M%C3%A5l%207.pdf

Læs vores cases med Verdensmål 7 her:
Hotel Nyborg Strand: https://venti.dk/~/pir/projekthistorier/default.html/2021%20B%C3%A6redygtighedscase%20Hotel%20Nyborg%20Strand.pdf

Løkken Svømmehal: https://venti.dk/~/pir/projekthistorier/default.html/2021%20B%C3%A6redygtighedscase%20for%20L%C3%B8kken%20Sv%C3%B8mmehal.pdf

Læs mere om vores kontinuerlige arbejde med ansvarlighed her:
https://venti.dk/da/ansvarlighed/